Automatisk måleravlesning

NettiNord har byttet ut samtlige strømmålere hos våre kunder til nye målere fra leverandøren Kamstrup. På de nye målerne er det mulig å se ulik informasjon i displayet og det er også mulig å foreta manuell utkobling av strømmen.

Kamstrup

Noen av våre kunder som har fritidsbolig velger å slå av hovedsikringen (plassert før måler) når de forlater hytta etter sesongen er over. Vi anbefale derfor våre kunder å benytte manuell utkobling på måleren for å sikre at måleren har strøm slik at vi kan lese av måleren og korrekt forbruk blir fakturert. (Se brukerveiledninger)

Uten strøm på måleren er vi nødt å stipulere et forbruk, noe som medfører feil i forbruket når det i utgangspunktet skuller vært null forbruk

Våre nye målere fra Kamstrup kommuniserer automatisk med vårt datasystem og det betyr at vi til enhver tid har måleravlesninger som grunnlag for strømregningene.

Feil i overføring mellom måler og innsamlingsutstyr kan desverre forekomme, og vi anbefaler derfor våre kunder å av og til sjekke målerstand mot faktura.

HAN porten

Alle de ny strømmålerne er utstyrt med en fysisk utgang, kalt HAN-porten (Home Area Network). Gjennom å koble seg til HAN-porten, vil du få tilgang til informasjon om ditt eget strømforbruk.

HAN-portener er ikke montert når den nye måleren installeres, men ettermonteres hvis kunde ber om det. HAN port enheten og montering er kostnadsfritt for kunden

HAN

Gjennom HAN-porten vil du kunne få detaljert informasjon om:

  • Strømforbruk i øyeblikket (effektuttak)
  • Strømforbruket siste time
  • Spenning- og strømnivå

Informasjonen vil oppdateres minst hvert tiende sekund. Informasjonen vil kun være tilgjengelig for kunden, verken nettselskap, kraftleverandører eller tjenesteleverandører har leseadgang til HAN-porten. Disse, og eventuelt andre aktører, kan kun få tilgang til disse dataene etter avtale med kunden.

Du må selv kjøpe utstyr for å koble seg til HAN-porten. Slikt utstyr vil etter hvert bli gjort tilgjengelig i det åpne markedet (butikker o.l.). Informasjonen fra HAN-porten kan du, om du ønsker det, bruke inn i styrings- eller informasjonssystemer for å tilpasse strømforbruket sitt, slik at du kan få lavere nettleie og/eller strømregning. Etter hvert kan det tenkes at det kommer forskjellige tilbud fra aktører som tilbyr tjenester basert på informasjon fra HAN-porten. Disse kan være nyttige for forbrukeren, men du bør også være oppmerksom på at du da gir fra deg detaljert informasjon om strømforbruket ditt.

Ta kontakt med måler/tilsynsavdelingen dersom du ønsker HAN-porten åpnet ved å benytte kontaktskjema HER.