Linjekrøll

Retningslinjene for nettilknytning og anleggsbidrag er utarbeidet med utgangspunkt i nettleieavtale og tilknyttingsvilkår for næringskunder og nettleieavtale og tilknyttingsvilkår for privatkunder.

Netteier kan kreve energi- og effektbudsjett med dokumentasjon på energi- og effektbehovet ved nytilknytninger og/eller utvidelser, rehabilitering og bruksendringer.
Retningslinjene er i tråd med Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer.
Ved spørsmål kontakt nettavdelingen.

Retningslinjer for nettilknytning og nettleieavtale finner du HER

Tilknytning av nye kunder og forsterkning til eksisterende kunder

  • En nettilknytningsavtale inngås skriftlig med anleggets eier evt. nettkunde ved utleie.(Nettleieavtale finner dere under fanen "Nettleie"
  • Den angir hva tilknytningen skal dimensjoneres for; overbelastningsvern og systemspenning.
  • Tilknytningen bekostes i sin helhet av kunden som et anleggsbidrag.
  • Tilknytning av mindre umålte uttak (<0,5 kW) som f.eks. overrett lykter, vegbom, trafikklys o.l. eller faste små forbruk bekostes fullt ut av nettkunde.
  • Forsterkning og utskifting fra enfaset til trefaset stikkledning, samt endring fra luftledning til kabel bekostes i sin helhet av kunden som et anleggsbidrag.