Priser fra 1. juni 2022 - inkl. avg.

Nettleiestruktur

Merverdiavgift (for tiden 25%) kommer i tillegg for næring.

Avgift til Enova SF på 1 øre/kWh er inkludert i husholdnings- og hytteforbruk på energileddet.

Avgift til Enova SF på 800 kr/år er inkludert i fastleddet for andre sluttbrukere enn husholdninger.

Se mer informasjon på www.enova.no

Husholdninger og offentlig forvaltning i forsyningsområdet er fritatt forbruksavgift. Næringskunder må betale en redusert sats som f.t er 0,546 øre/kWh.

Fullstendig informasjon finnes hos Toll- og avgiftsdirektoratet.

Sommertariff er fra 01.05 - 30.09 og vintertariff 01.10 - 30.04.

Små næring for inntil 100.000 kWh/år maks OV på 160A/230V og 100 A/400V.

Store næringers effektledd avregnes med foregående måneds høyeste timemaks.

Nye gatelysanlegg må tilknyttes via måler.

Alle tariffer avregnes og faktureres månedlig.

AMS gebyr

Kr 1.500,- eks mva. for kundene som har søkt og fått fritak formontasje av AMS måler.