Arbeid i stolpe

Rekvirering av fra- og tilkobling av stikkledning

Rekvirering av fra- og tilkobling bestilles ved å sende en melding om installasjonsarbeid.

Fra og tilkoblingsgebyr blir normalt fakturert installatøren som er rekvirenten av oppdraget.

Priser for fra- og tilkobling av stikkledning, samt byggestrøm kan fås ved henvendelse til NettiNord AS HER