Solpanel
Solpanel

Plusskunder

Da produksjonen inn i lavspentnettet er med på å redusere kraftlagets overføringstap vil plusskundene får et negativt energiledd for den energien de mater inn på kraftlagets lavspentnett.

6,3 øre/kWh kreditert på nettleiefaktura for energi levert inn på NettiNords lavspentnett.

Ellers ordinær nettleietariff for fastledd og energiuttak fra nettet.