NettiNord AS er en del av Repvåg Kraftlag konsernet og er leverandør av nettjenester til ca. 4500 kunder i Nordkapp og Måsøy kommune, samt vestsiden av Porsanger kommune, Kokelv og Revsneshamn i Hammerfest kommune.

NettiNord AS har med sine 35 ansatte ansvaret for bygging, drift og vedlikehold av strømnettet i vårt forsyningsområde. Vi er lokalisert med hovedkontor i Honningsvåg og sonekontor i Olderfjord og Havøysund.

Nettvirksomheten er et monopol og er underlagt konsesjon fra NVE. Det betyr at du som kunde må benytte NettiNord AS som leverandør av nettjenester i vårt forsyningsområde.

NettiNord AS er gjennom Repvåg Kraftlag SA eid av våre kunder i et såkalt samvirkeforetak.

Vår visjon er «En sikker forbindelse» og hovedformålet å drive forsyningsnettet til våre kunder effektivt med høy grad av beredskap.