Nye nettariffer fra 01.01.2024

Publisert av nettinord_admin

20.12.23, kl 09:52

Nettinord AS fusjonerer med Lega nett AS og Luostejok Nett AS fra og med 01.01.2024. Nettariffene vil vi harmonisere i løpet av 5 år, men vi harmoniserer prinsippene for tariffene allerede i år. Dette medfører for NettiNord sine kunder en liten endring i fastleddets oppbygging for husholdning, fritidseiendommer og næring < 100 000 kWh. For Gatelys og umålte anlegg < 0,5 kWh er fastleddet økt noe, mens energileddet er redusert. For stor næring > 100 000 kWh er det en liten økning på fastleddet. Pga harmonisering av prinsippene for tariffering er trappetrinnet på effektleddet endret.

Trykk på lenken for mer informasjon: Priser og Nettleie (nettinord.no)