Ny nettleie

Publisert av nettinord_admin

21.12.22, kl 15:33

Fra og med 1. juli 2022 fikk vi ny prismodell for nettleie i Norge.

Målet med den nye nettleie modellen er å jevne ut forbruket gjennom døgnet. Når forbrukstoppene blir lavere, utnytter vi strømnettet bedre.

NettiNord valgte pr. 1. juni 2022 å benytte sikringsstørrelse på hovedsikringen som en begrensende faktor for maks uttak av strøm.

Fra og med 01.01.2023 vil også NettiNord innføre samme nettleiemodell som resten av bransjen har.

Ny nettleie innebærer en ny måte å beregne nettleien din på, og en ny måte for deg som kunde å tenke på:

Energileddet i nettleien, som tidligere bare var avhengig av hvor mye energi du brukte, vil i tillegg påvirkes av tid på døgnet og når i uken du forbruker energien.

Du vil også havne på ulike trinn i en prisstige avhengig av hvor mye kapasitet du trengte i den timen du brukte mest strøm sist måned (din effektbruk). Denne modellen kaller vi «døgnmaks».

På «Min side» som du finner på nettsiden til NettiNord, kan du se hva du bruker per time.

Strømnettet er et stort spleiselag som i sin helhet betales av brukerne gjennom nettleien. Ved å utnytte kapasiteten bedre,

kan vi holde kostnadene i nettet lavest mulig. Den nye prismodell for nettleie gjør det lønnsomt for deg å bruke strømmen smartere.


Hvordan fungerer ny nettleie?

Tidligere var det bare antall kilowattimer som påvirket nettleien din. Nå får du større mulighet til å påvirke nettleien. Fra 1. juli 2022 består nettleien for kunder med forbruk under 100 000 kWh av to deler:

  • Kapasitetsleddet – et beløp per måned etter hvor mye strøm du bruker samtidig
  • Energileddet – et beløp per kilowattime. Prisen på energileddet er redusert mellom 22 – 06

Kapasitetsleddet bestemmes av de timene du bruker mest strøm samtidig. Dersom du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, får du et lavere kapasitetsledd enn om du bruker mye strøm på én gang. Kapasitetsleddet beregnes ut ifra et gjennomsnitt av de tre timene i måneden du brukt mest strøm, timene må være fordelt på ulike dager. For de som har elbil vil det for eksempel vil det lønne seg å lade sakte og trygt om natten.

Energileddet bestemmes av hvor mye strøm du bruker totalt (antall kilowattimer), og når du bruker strømmen. Du betaler mindre per kilowattime om natten enn på dagtid.


Slik beregnes ditt kapasitetsledd

Illustrasjon av kapasitetsledd


Prisene på kapasitetsleddet vil deles inn 6 trinn. Hvert trinn vil ha en egen pris.

Kapasitetsledd + energiledd = nettleie