Installasjonsarbeid

VIKTIG INFO

I forbindelse med avvikling av Elwin installatør melding og overgang til nytt meldingssystem, så vil det ikke være mulig å sende meldinger i perioden 18.11.2022 - 28.11.2022. Alle registrerte installatører vil få info om ny pålogging innen 28.11.2022

Det forventes at elektroinstallatørene er kjent med utfyllingsveiledningen, og melding om installasjonsarbeid og melding om spenningssetting utfylles i samsvar med veiledningen og det aktuelle installasjonsarbeidet.

Logg inn i Elwin/Elsmart når du skal melde om:

  • Ny installasjon
  • Nytt anlegg
  • Utvidelse og endring av overbelastningsvern/hovedsikring
  • Arbeid i målepunkt
  • Bruksendring

Alle meldinger om installasjonsarbeid skal sendes elektronisk. NettiNord aksepterer kun unntaksvis at meldingsskjema benyttes. Har du ikke tilgang til elektronisk melding, ta kontakt med DLE HER.

Behandlingstid

  • Behandlingstid for melding om arbeid uten endring av over-belastningsvern maksimalt 5 virkedager
  • Meldinger av nye installasjoner og med endring av overbelastningsvern og overgang fra 1- til 3-fase maks 10 virkedager.

Behandlingstid gjelder både for melding om installasjonsarbeid og melding om spenningssetting.

Logg inn - elektronisk melding og følg veiledning i lenken under.