Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Publisert av nettinord_admin

10.01.23, kl 15:25

Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at husholdninger vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien. Husholdningskunder vil få tilbakebetalt en andel av kostnaden over 70 øre per kWt. Ordningen gjelder for hele 2023. For å følge med på strømprisene anbefaler vi å lase ned appen Nord Pool eller følge med på Nordpool sine hjemmesider.

Her kan du lese mer om kompensasjonsordningen https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/nytt-fra-rme/nyheter-reguleringsmyndigheten-for-energi/kompensasjonsordning-for-hoeye-stroempriser/