Kraftlagg bygget under oppussing
Bilde av Repvåg Kraftlag bygget under renovering. Foto.

Midlertidige anlegg og byggestrøm

Byggestrøm er et midlertidig anlegg som benyttes av private, utbyggere/entreprenører  i en tidsbegrenset bygge- og anleggsperiode , eller for festivaler/arrangører og lignende i kortere perioder.

Priser

Vi leier ut byggestrømsskap montert på stativ både for 230 V og 400 V opp til 63A. 

Leiepriser finner du under øvrige priser på siden om Priser og Nettleie (nettinord.no).

Leietakers ansvar

  • Leietaker plikter å behandle byggestrømskap med aktsomhet, slik at den ved demontering er i tilsvarende stand som ved montering.
  • Leietaker er i hele leieperioden ansvarlig for skap og tilstøtende utstyr. Alle skader som blir påført det utleide materiellet vil i sin helhet faktureres leietaker.
  • Leietaker plikter å tilse at utstyret behandles og brukes korrekt for å unngå å sette seg selv eller andre i fare.
  • Leietaker eller andre må på ingen måte utføre endringer eller reparasjoner på installasjonen i skapet. Dette skal kun utføres av fagpersoner som er godkjent av Nettinord.
  • Leietaker er ansvarlig for at skapet til enhver tid er lukket og låst.
  • Skapet må ikke flyttes fra utplasseringsstedet uten at dette varsles skriftlig.
  • Jording og tilførselskabel må på ingen måte røres/endres.
  • Ved manglende betaling vil byggestrømskapet bli frakoblet og hentet av Nettinord uten varsel og ansvar for følgekostnader.
  • Det er leietakers ansvar å si opp byggestrømskassen. Leieperiode over 1 år må avtales på forhånd.
  • Byggestrøm skal ikke benyttes som permanent forsyning til en installasjon.

Bestilling/oppsigelse